Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 1

 • 03/2021/TT-BTC

  Thông tư 03/2021/TT-BTC Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ

  Ban hành: 11/01/2021
  Hiệu lực: 01/03/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 02/2021/NĐ-CP

  Nghị định 02/2021/NĐ-CP Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan

  Ban hành: 07/01/2021
  Hiệu lực: 01/03/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực