Tạo tài khoản
*Lưu ý: Phương thức đăng ký của portal này là Thẩm Tra. Sau khi thông tin tài khoản được gửi đi, bạn sẽ nhận được một email chứa một Mã Thẩm Tra đặc biệt. Mã Thẩm Tra này sẽ cần đến khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào portal.Tất cả các trường được đánh dấu mũi tên đỏ là bắt buộc. - (Note: - Registration may take several seconds. Once you click the Register button please wait until the system responds.)

Enter a username. It must be at least five characters long alphanumeric value
Enter your password
Re-Enter the password to confirm you typed it correctly
Enter a valid Email address
Provide a Display Name

Cá nhân, tổ chức điền thông tin vào mẫu (form) tạo tài khoản (MIỄN PHÍ) và thông qua thủ tục xác thực bằng email để tạo một tài khoản sử dụng trên trang web www.luattrongtay.vn. Cá nhân, tổ chức dùng tài khoản đã tạo đăng nhập để sử dụng các tiện tích, dịch vụ miễn phí, hoặc mua sử dụng các dịch vụ trả phí của luattrongtay.vn. Cá nhân, tổ chức toàn quyền tạo tài khoản, sử dụng hoặc không sử dụng tài khoản & không chịu bất cứ ràng buộc hay chi phí nào liên quan đến việc tạo, sử dụng tài khoản của mình trừ khi mua sử dụng dịch vụ trả phí của luattrongtay.vn. Cá nhân, tổ chức có tài khoản luattrongtay.vn.vn được gọi là "Thành viên".

Cá nhân, tổ chức cần điền chính xác địa chỉ email khi tạo tài khoản để bảo đảm an toàn cho việc trao đổi thông tin, lấy lại mật khẩu và bảo mật tài khoản vì cá nhân, tổ chức nạp tiền vào tài khoản của mình để thanh toán khi mua dịch vụ của luattrongtay.vn. Cá nhân, tổ chức có thể nạp dư số tiền vào tài khoản của mình tại luattrongtay.vn để mua sử dụng dịch vụ theo ngày (10.000 đồng/ngày), chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với số tiền dư trong tài khoản của cá nhân, tổ chức.

Các dịch vụ dữ liệu, văn bản của luattrongtay.vn chỉ có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, hướng dẫn áp dụng pháp luật và không có giá trị tư vấn pháp luật cho bất kỳ vụ việc cụ thể nào. Nếu thành viên, hoặc người dùng có nhu cầu tư vấn pháp luật cho các vụ việc cụ thể thì vui lòng liên hệ thông qua mẫu “Yêu cầu dịch vụ” để nhận được dịch vụ tư vấn pháp luật của các Luật sư.

luattrongtay.vn cam kết thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam. luattrongtay.vn bảo lưu quyền chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung nội dung, hình thức dịch vụ nhằm mục đích phục vụ tốt hơn quý khách hàng mà không phải thông báo cho quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

luattrongtay.vn cố gắng đến mức cao nhất có thể để bảo đảm sự đầy đủ, chính xác nội dung các văn bản pháp luật, dữ liệu bằng việc lựa chọn nguồn văn bản pháp luật, dữ liệu được phát hành, ban hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và áp dụng quy trình xử lý, phê duyệt văn bản, dữ liệu khoa học, chặt chẽ trước khi đăng tải trên website. Trường hợp phát hiện nội dung không chính xác, sai sót thì chúng tôi rất mong người sử dụng chủ động so sánh, đối chiếu với văn bản, dữ liệu gốc trên website, hoặc với Công báo, tài liệu gốc của cơ quan Nhà nước, đồng thời phản ánh kịp thời để chúng tôi hỗ trợ, chỉnh sửa, phục vụ quý khách ngày một tốt hơn.

Nội dung quy ước này được coi là thỏa thuận giữa chúng tôi với cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ, văn bản, dữ liệu được đăng tải trên website www.luatrongtay.vn.