Tạo tài khoản
img

Luật trong tay - Giải quyết ngay vụ án mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người - Điều 154 BLHS 2015

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Hình sự

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, giải quyết các nội dung chính của vụ án sau đây:

1.Xác định khi nào hành vi phạm tội, không phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người;

2.Xác định trường hợp người phạm tội này được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do hết thời hạn truy cứu;

3.Xác định hình phạt (chính và/hoặc bổ sung) áp dụng đối với người phạm tội;

4.Xác định cá nhân, tổ chức phải bồi thường thiệt hại, cá nhân, tổ chức được bồi thường thiệt hại, cùng với các khoản, mức bồi thường thiệt hại và các biện pháp tư pháp khác.