Tạo tài khoản
img

Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam theo chuyên ngành

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Văn bản pháp luật Việt nam
Chuyên ngành: Văn bản quy phạm pháp luật

Sử dụng dịch vụ này, người dùng được trang bị kiến thức tổng quan, đầy đủ, cụ thể về các chuyên ngành pháp luật Việt Nam và VBQPPL thuộc từng chuyên ngành. Điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dùng trực tiếp hoặc bằng công cụ tìm kiếm lựa chọn nhanh, đầy đủ, chính xác VBQPPL để áp dụng pháp luật.  Hơn nữa, chính phương pháp lựa chọn, sắp xếp VBQPPL trong dịch vụ cũng hỗ trợ, tư vấn cho người dùng chỉ việc áp dụng pháp luật theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cho người dùng đầy đủ hệ thống pháp luật Việt Nam (trung ương & địa phương) từ năm 1945-Nay. Các VBQPPL được lựa chọn, sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) & các giai đoạn hiệu lực khác nhau. Các VBQPPPL trong mỗi chuyên ngành có chung đặc điểm về chủ thể, đối tượng, phạm vi điều chỉnh lại được nhóm thành các nhóm nhỏ hơn. Dịch vụ được bổ sung VBQPPL mới & điều chỉnh trạng thái hiệu lực văn bản hằng ngày.

Mỗi VBQPPL được thiết kế mang đến người dùng một giải pháp áp dụng pháp luật đồng bộ khi sử dụng, bao gồm: Nội dung VBQPPL, thuộc tính văn bản, văn bản gốc, các văn bản liên quan áp dụng, trạng thái & căn cứ trạng thái hiệu lực pháp lý của VBQPPL theo từng giai đoạn & chức năng đối chiếu, so sánh nội dung các văn bản liên quan áp dụng.

Dịch vụ  còn cung cấp tính năng cập nhật toàn bộ hệ thống VBQPPL việt nam theo các trạng thái hiệu lực khác nhau, án lệ & các tài liệu mang tính chất tham khảo, hướng  dẫn khác để người dùng cập nhật hằng ngày với sự thay đổi, bổ sung trong chính sách pháp luật.


Collapse Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam theo chuyên ngànhVăn bản quy phạm pháp luật Việt Nam theo chuyên ngành
Expand BỔ TRỢ, THAM KHẢOBỔ TRỢ, THAM KHẢO
Expand VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1
Expand VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2
Expand VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 3VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 3
Expand VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 4VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 4
Expand VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 5VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 5