Tạo tài khoản
img

Thủ tục đăng ký biến động (thay đổi thông tin) đất ở, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất ở khi có sự thay đổi thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin người đang sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Đất đai
Chuyên ngành: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn cụ thể về các điều kiện, thủ tục (hồ sơ, trình tự, thẩm quyền, thời hạn,…) phí, lệ phí đăng ký biến động và các hành vi vi phạm, hậu quả của vi phạm liên quan đến thủ tục đăng ký biến động trong từng trường hợp cụ thể. Người dùng đọc và làm theo nội dung hướng dẫn là có thể giải quyết được thủ tục này.

Luật trong tay – Chỉ cần ĐỌC là giải quyết ngay vụ việc pháp lý!