Tạo tài khoản
 

Nghị định 12/2012/NĐ-CP | Ban hành: 01/03/2012  |  Hiệu lực: 01/06/2012  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 12/2012/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số văn bản
12/2012/NĐ-CP
Trích yếu
Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/03/2012
Tham chiếu
12/2012/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2012
Tham chiếu
12/2012/NĐ-CP
Nguồn
Từ số 251 đến số 252