Tạo tài khoản
 

Nghị định 123/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/09/2016  |  Hiệu lực: 15/10/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Số văn bản
123/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/09/2016
Tham chiếu
123/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/10/2016
Tham chiếu
123/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
25/09/2017
Tham chiếu
92/2017/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/10/2020
Tham chiếu
78/2020/TT-BTC