Tạo tài khoản
 

Thông tư 07/2022/TT-BNV | Ban hành: 31/08/2022  |  Hiệu lực: 15/10/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 07/2022/TT-BNV Quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
Số văn bản
07/2022/TT-BNV
Trích yếu
Quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
Người ký
Phạm Thị Thanh Trà
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/08/2022
Tham chiếu
07/2022/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
15/10/2022
Tham chiếu
07/2022/TT-BNV