Tạo tài khoản
 

Luật 02/2011/QH13 | Ban hành: 11/11/2011  |  Hiệu lực: 01/07/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 02/2011/QH13 Khiếu nại
Số văn bản
02/2011/QH13
Tên phụ
Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;Luật Khiếu nại năm 2011
Trích yếu
Khiếu nại
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
11/11/2011
Tham chiếu
02/2011/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2012
Tham chiếu
02/2011/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/07/2014
Tham chiếu
42/2013/QH13
Nguồn
Công báo số 163+164, năm 2012