Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 02/2011/QH13 | Ban hành: 11/11/2011  |  Hiệu lực: 01/07/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Khiếu nại 2011Luật Khiếu nại 2011
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 02/2011/QH13 Khiếu nại
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhQuy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Expand Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trong một số bộ, ngànhQuy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trong một số bộ, ngành
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Biểu mẫu trong khiếu nạiBiểu mẫu trong khiếu nại
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật khiếu nại (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật khiếu nại (không phải VBQPPL)