Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2022/TT-BTTTT | Ban hành: 28/12/2022  |  Hiệu lực: 12/12/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 14/2022/TT-BTTTT Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
Số văn bản
14/2022/TT-BTTTT
Trích yếu
Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
Người ký
Phạm Đức Long
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
28/12/2022
Tham chiếu
14/2022/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
12/12/2022
Tham chiếu
14/2022/TT-BTTTT