Tạo tài khoản
 

Nghị định 55/2022/NĐ-CP | Ban hành: 23/08/2022  |  Hiệu lực: 10/10/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 55/2022/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Số văn bản
55/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
23/08/2022
Tham chiếu
55/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
10/10/2022
Tham chiếu
55/2022/NĐ-CP