Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH | Ban hành: 30/08/2022  |  Hiệu lực: 15/10/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
30/08/2022
Ban hành
15/10/2022
Có hiệu lực