Tạo tài khoản
 

Nghị định 12/2017/NĐ-CP | Ban hành: 10/02/2017  |  Hiệu lực: 26/03/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 12/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Số văn bản
12/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/02/2017
Tham chiếu
12/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
26/03/2017
Tham chiếu
12/2017/NĐ-CP