Tạo tài khoản
 

Thông tư 22/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 31/08/2022  |  Hiệu lực: 01/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 22/2022/TT-BGTVT Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Số văn bản
22/2022/TT-BGTVT
Trích yếu
Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Người ký
Nguyễn Duy Lâm
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/08/2022
Tham chiếu
22/2022/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/11/2022
Tham chiếu
22/2022/TT-BGTVT