Tạo tài khoản
 

Luật 67/2006/QH11 | Ban hành: 29/06/2006  |  Hiệu lực: 01/01/2007  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 67/2006/QH11 Công nghệ thông tin
Số văn bản
67/2006/QH11
Tên phụ
Luật Công nghệ thông tin năm 2006;Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;Luật Công nghệ thông tin
Trích yếu
Công nghệ thông tin
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
29/06/2006
Tham chiếu
67/2006/QH11
Ngày có hiệu lực
01/01/2007
Tham chiếu
67/2006/QH11
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
21/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 07+08