Tạo tài khoản
 

Luật 86/2015/QH13 | Ban hành: 19/11/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 86/2015/QH13 An toàn thông tin mạng
Số văn bản
86/2015/QH13
Tên phụ
Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;Luật An toàn thông tin mạng năm 2015
Trích yếu
An toàn thông tin mạng
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
19/11/2015
Tham chiếu
86/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2016
Tham chiếu
86/2015/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
35/2018/QH14
Nguồn
Công báo số 1239+1240, năm 2015