Tạo tài khoản
 

Luật 25/2018/QH14 | Ban hành: 12/06/2018  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 25/2018/QH14 Tố cáo
Số văn bản
25/2018/QH14
Tên phụ
Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;Luật Tố cáo năm 2018
Trích yếu
Tố cáo
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
12/06/2018
Tham chiếu
25/2018/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2019
Tham chiếu
25/2018/QH14
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Tham chiếu
59/2020/QH14