Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 25/2018/QH14 | Ban hành: 12/06/2018  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tố cáoLuật Tố cáo
Collapse Luật Tố cáo 2018Luật Tố cáo 2018
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 25/2018/QH14 Tố cáo
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand Quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo trong quân đội, công anQuy định về tố cáo, giải quyết tố cáo trong quân đội, công an
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Giải quyết tố cáo trong TANDGiải quyết tố cáo trong TAND
Expand Trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáoTrình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo
Expand Luật Tố cáo 2011Luật Tố cáo 2011
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật tố cáo (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật tố cáo (không phải VBQPPL)