Tạo tài khoản
 

Thông tư 04/2022/TT-BNV | Ban hành: 23/05/2022  |  Hiệu lực: 23/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 04/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Số văn bản
04/2022/TT-BNV
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Người ký
Phạm Thị Thanh Trà
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
23/05/2022
Tham chiếu
04/2022/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
23/05/2022
Tham chiếu
04/2022/TT-BNV