Tạo tài khoản
 

Thông tư 27/2022/TT-BTC | Ban hành: 11/05/2022  |  Hiệu lực: 01/07/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 27/2022/TT-BTC Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Số văn bản
27/2022/TT-BTC
Trích yếu
Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Người ký
Nguyễn Đức Chi
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/05/2022
Tham chiếu
27/2022/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
01/07/2022
Tham chiếu
27/2022/TT-BTC