Tạo tài khoản
 

Luật 64/2020/QH14 | Ban hành: 18/06/2020  |  Hiệu lực: 01/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Số văn bản
64/2020/QH14
Tên phụ
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020
Trích yếu
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
18/06/2020
Tham chiếu
64/2020/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
64/2020/QH14