Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 64/2020/QH14 | Ban hành: 18/06/2020  |  Hiệu lực: 01/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưLuật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành