Tạo tài khoản
 

Nghị định 58/2022/NĐ-CP | Ban hành: 31/08/2022  |  Hiệu lực: 01/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 58/2022/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số văn bản
58/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Người ký
Phạm Bình Minh
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/08/2022
Tham chiếu
58/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/11/2022
Tham chiếu
58/2022/NĐ-CP