Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2022/TT-BCT | Ban hành: 25/08/2022  |  Hiệu lực: 18/10/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Số văn bản
13/2022/TT-BCT
Trích yếu
Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Người ký
Nguyễn Sinh Nhật Tân
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/08/2022
Tham chiếu
13/2022/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
18/10/2022
Tham chiếu
13/2022/TT-BCT