Tạo tài khoản
 

Luật 47/2019/QH14 | Ban hành: 22/11/2019  |  Hiệu lực: 01/07/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 47/2019/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Số văn bản
47/2019/QH14
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
22/11/2019
Tham chiếu
47/2019/QH14
Ngày có hiệu lực
01/07/2020
Tham chiếu
47/2019/QH14