Tạo tài khoản
 

Nghị định 57/2022/NĐ-CP | Ban hành: 25/08/2022  |  Hiệu lực: 25/08/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 57/2022/NĐ-CP Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản
57/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/08/2022
Tham chiếu
57/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/08/2022
Tham chiếu
57/2022/NĐ-CP