Tạo tài khoản
 

Luật 105/2016/QH13 | Ban hành: 06/04/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 105/2016/QH13 Dược
Số văn bản
105/2016/QH13
Tên phụ
Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;Luật Dược năm 2016
Trích yếu
Dược
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
06/04/2016
Tham chiếu
105/2016/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Tham chiếu
105/2016/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
28/2018/QH14
Nguồn
Công báo số 343 đến số 344