Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 105/2016/QH13 | Ban hành: 06/04/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật DượcLuật Dược
Expand Luật Dược 2005Luật Dược 2005
Collapse Luật Dược 2016Luật Dược 2016
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 105/2016/QH13 Dược
Luật 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Dược
Expand Chính sách đặc thù phát triển dược liệuChính sách đặc thù phát triển dược liệu
Expand Danh mục thuốc không cần kê đơnDanh mục thuốc không cần kê đơn
Expand Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốcDanh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
Expand Phương pháp chế biến,tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyềnPhương pháp chế biến,tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền
Expand Tỉ lệ hao hụt và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám chữa bệnhTỉ lệ hao hụt và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh
Expand Danh mục dược liệu độc làm thuốc Danh mục dược liệu độc làm thuốc
Expand Ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốcGhi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trúĐơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
Expand 	Các hình thức thực hành tốt về thuốc	Các hình thức thực hành tốt về thuốc
Expand Quản lý chất lượng thuốcQuản lý chất lượng thuốc
Expand Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Expand Danh mục thuốc thiết yếuDanh mục thuốc thiết yếu
Expand Đăng kí thuốcĐăng kí thuốc
Expand Thử thuốc trên lâm sàngThử thuốc trên lâm sàng
Expand Hỗ trợ thuốc miễn phíHỗ trợ thuốc miễn phí
Expand Thực hành tốt sản xuất, bảo quản thuốcThực hành tốt sản xuất, bảo quản thuốc
Expand Danh mục thuốc hiếmDanh mục thuốc hiếm