Tạo tài khoản
 

Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT | Ban hành: 27/12/2022  |  Hiệu lực: 12/12/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
12/12/2022
Có hiệu lực
27/12/2022
Ban hành