Tạo tài khoản
 

Luật 42/2013/QH13 | Ban hành: 25/11/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 42/2013/QH13 Tiếp công dân
Số văn bản
42/2013/QH13
Tên phụ
Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;Luật Tiếp công dân năm 2013
Trích yếu
Tiếp công dân
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/11/2013
Tham chiếu
42/2013/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2014
Tham chiếu
42/2013/QH13
Nguồn
Công báo số 1005+1006, năm 2013