Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 42/2013/QH13 | Ban hành: 25/11/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tiếp công dân 2013Luật Tiếp công dân 2013
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 42/2013/QH13 Tiếp công dân
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Quy trình tiếp công dânQuy trình tiếp công dân
Expand Quy định tiếp công dân của các bộ ngànhQuy định tiếp công dân của các bộ ngành
Expand Trang phục đối với công chức tiếp công dân thường xuyênTrang phục đối với công chức tiếp công dân thường xuyên
Expand Tiếp công dân của QH, HĐNĐ và của đại biểu QH, HĐNDTiếp công dân của QH, HĐNĐ và của đại biểu QH, HĐND
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Phối hợp giữa các cơ quan để tiếp công dânPhối hợp giữa các cơ quan để tiếp công dân
Expand Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong quân độiChế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong quân đội