Tạo tài khoản
 

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT | Ban hành: 16/11/2018  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
16/11/2018
Ban hành
01/01/2019
Có hiệu lực
12/12/2022
Hết hiệu lực một phần