Tạo tài khoản
 

Nghị định 73/2018/NĐ-CP | Ban hành: 15/05/2018  |  Hiệu lực: 15/05/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 73/2018/NĐ-CP Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản
73/2018/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
15/05/2018
Tham chiếu
73/2018/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/05/2018
Tham chiếu
73/2018/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
29/05/2020
Tham chiếu
60/2020/NĐ-CP