Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 73/2018/NĐ-CP | Ban hành: 15/05/2018  |  Hiệu lực: 15/05/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Phòng chống ma túyLuật Phòng chống ma túy
Collapse Luật Phòng chống ma túy 2000, sửa đổi 2008Luật Phòng chống ma túy 2000, sửa đổi 2008
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồngCai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
Expand Chế độ bồi dưỡng lực lượng phòng chống ma tuý chuyên tráchChế độ bồi dưỡng lực lượng phòng chống ma tuý chuyên trách
Expand Chế độ đền bù và trợ cấp người tham gia phòng chống ma tuý bị thiệt hạiChế độ đền bù và trợ cấp người tham gia phòng chống ma tuý bị thiệt hại
Expand Cấp phép, hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyệnCấp phép, hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Collapse Danh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc hướng thần, gây nghiệnDanh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc hướng thần, gây nghiện
Quyết định 04/2004/QĐ-BCN Về việc bổ sung một số chất vào danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Nghị định 126/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Thông tư 13/2011/TT-BCT Sửa đổi thủ tục hành chính tại quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN
Nghị định 133/2003/NĐ-CP Bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ
Quyết định 134/2003/QĐ-BCN Về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Quyết định 1442/2002/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT, ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định 1443/2002/QĐ-BYT Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần kèm theo Quyết định 3047/2001/QĐ-BYT
Nghị định 163/2007/NĐ-CP Sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Nghị định 17/2011/NĐ-CP Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001
Nghị định 67/2001/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Quyết định 71/2004/QĐ-BYT Về việc bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất
Nghị định 73/2018/NĐ-CP Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA Hợp nhấtt Nghị định về danh mục chất ma túy và tiền chất
Nghị định 60/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Expand Khen thưởng đối với người có thành tích phòng chống ma tuýKhen thưởng đối với người có thành tích phòng chống ma tuý
Expand Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túyKhung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy
Expand Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túyKiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy
Expand Phòng chống ma túy trong hệ thống giáo dục quốc dânPhòng chống ma túy trong hệ thống giáo dục quốc dân
Expand Phòng ngừa, xử lý sử dụng ma túy trái phép trong CANDPhòng ngừa, xử lý sử dụng ma túy trái phép trong CAND
Expand Phối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an- BĐBP-CSB-HQ ở biên giớiPhối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an- BĐBP-CSB-HQ ở biên giới
Expand Quy trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyệnQuy trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Expand Quản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túyQuản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túy
Expand Thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Expand Tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh cho người nghiện ma túy, mại dâmTổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh cho người nghiện ma túy, mại dâm
Expand Tổ chức, hoạt động của đội công tác tình nguyện xã, phườngTổ chức, hoạt động của đội công tác tình nguyện xã, phường
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Mở và kiểm tra thư, bưu phẩm... gửi qua mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để phát hiện tội phạm về ma tuýMở và kiểm tra thư, bưu phẩm... gửi qua mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để phát hiện tội phạm về ma tuý
Expand VBQQPL về phòng chông ma túy (cũ)VBQQPL về phòng chông ma túy (cũ)
Expand Quỹ phòng chống ma túyQuỹ phòng chống ma túy