Tạo tài khoản
 

Luật 51/2005/QH11 | Ban hành: 29/11/2005  |  Hiệu lực: 01/03/2006  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 51/2005/QH11 Luật Giao dịch điện tử
Số văn bản
51/2005/QH11
Tên phụ
Luật Giao dịch điện tử năm 2005;Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005
Trích yếu
Luật Giao dịch điện tử
Người ký
Nguyễn Văn An
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
29/11/2005
Tham chiếu
51/2005/QH11
Ngày có hiệu lực
01/03/2006
Tham chiếu
51/2005/QH11
Nguồn
Từ số 31 đến số 32