Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 51/2005/QH11 | Ban hành: 29/11/2005  |  Hiệu lực: 01/03/2006  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Giao dịch điện tử 2005Luật Giao dịch điện tử 2005
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 51/2005/QH11 Luật Giao dịch điện tử
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chữ ký số, chứng thư sốChữ ký số, chứng thư số
Expand Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chínhDanh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
Expand Giao dịch điện tử trong hoạt động hải quanGiao dịch điện tử trong hoạt động hải quan
Expand Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chínhGiao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Expand Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểmGiao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm
Expand Giao dịch điện tử trong nghiệp vụ kho bạc Nhà nướcGiao dịch điện tử trong nghiệp vụ kho bạc Nhà nước
Expand Giao dịch điện tử trong ngân hàngGiao dịch điện tử trong ngân hàng
Expand Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoánGiao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Expand Quy chế cung cấp trực tuyến dịch vụ công của Bộ Công thươngQuy chế cung cấp trực tuyến dịch vụ công của Bộ Công thương
Expand Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tửQuy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
Expand Thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biểnThí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Expand Trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế- tổ chức tín dụngTrao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế- tổ chức tín dụng
Expand Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc giaTrung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Expand Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tửThực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Expand Biểu mẫu trong giao dịch điện tửBiểu mẫu trong giao dịch điện tử