Tạo tài khoản
 

Nghị định 56/2022/NĐ-CP | Ban hành: 24/08/2022  |  Hiệu lực: 01/10/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 56/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Số văn bản
56/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Người ký
Phạm Bình Minh
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/08/2022
Tham chiếu
56/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/10/2022
Tham chiếu
56/2022/NĐ-CP