Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 46

Ngày ban hành: 26/11/2012
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 15/08/2016
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2: 01/01/2020
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 46. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Là đầu mối xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này.

2. Phối hợp với các đơn vị khác trong Ngân hàng Nhà nước triển khai, tổ chức thực hiện việc thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã, có kiến nghị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của ngân hàng hợp tác xã.

4. Cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị chức năng về hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã.


Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(0)

Không có bản ghi nào