Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 136

Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 136. Chế độ tài chính

Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(2)

 
Nội dung quy định tại Điều 136 này được hướng dẫn bởi Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017.
Nội dung quy định tại Điều 136 này được hướng dẫn bởi Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012.